Arbetsdag 19/7-16

 

 

 

IMG_2171

 

I dag sken solen på onda och goda. På Sprängaren var vi fyra av det goda slaget, som med lite extrahjälp baxade ombord en kompresser i tre delar ( 1 kubikmeter/minut vid 7 Bar) Nicklas hade ordnat denna. Efter hopmontering startade den och producerade 10 Bar. Det bör nog räcka till att driva pressverktygen när tuberna skall monteras.
Vid efterföljande kaffe med kallaslängd på akterdäck, diskuterades vad som behöver göras inför örlogsdagarna vid St.Erik i Augusti. Vi behöver måla och snygga upp, färdigställa verkstaden i maskinrummet, så att vi kan få ordning på verktyg och material, samt permanenta relingsstöttorna i aktern, montera bogserkrok, akterlanternhållare och flaggspel. Om det låter sig göras, ordna så att svepspelet kan demonstreras i drift med tryckluft från den nya kompressorn, samt eventuellt montera en lastbom med handdrivet spel och gajar. Allt klarar vi inte men man kan försöka. Går det så går det.