Arbetsdag 9/8-16

IMG_2220 IMG_2223

I dag installerade Niklas en transformator som är placerad under lejdaren till skansen utanför furirsmässen. Nu har fartyget sin egen jord. Dessutom installerades en brytare som betjänar hela fartyget i nedgångskappen och där sitter också elmätaren. En införskaffade byggelcentral är också installerad, så elsystemet börjar alltmer bli överskådligt och solitt.
Dörrarna på bryggan lackades för femte gången och nitväxlarna i maskinrumsverkstaden målades med maskinrumsvitt. Nu skall bara resten rullas, så kan man strax flytta in. Durken får anstå ännu en tid.