Arbetsdag 18/8-16

IMG_2244

Regn och ganska kallt, men Stefan och Mats strävade på. Babords bryggvinge är nu nymålad och fin och styrhytten börjar likna något fint. I verkstaden fungerar arbetsbänk och skruvstycke och ett vätskeståndsrör är isärplockat. Däcket är befriat från diverse löst gods, och fartyget är färdigt för bogsering till Vasavarvet i morgon.