Arbetsdag 23/2-17

I dag skedde stora saker. Mats, Ola och Hasse var nere och Ola och Hasse skar i eldröret med stor fermitet. Vi har lärt oss att undvika att automatsäkringen löser ut. Detta är bra. Nu är stora delar av styrbords eldrör borta och babords eldrör har börjat skäras ner. Man kan konstatera att pannan ser fin ut från insidan. När de defekta nitarna är åtgärdade, porerna under flamugnarna är igensvetsade, och när nya eldrör och tuber är insatta, kommer vi att ha en panna i nästan nyskick. Detta är något att sträva efter.

Arbetsdag den 19/2-17

Efter att Ola och Hasse startat skärningen i styrbords eldrör, gick Ola och jag ner efter söndagens lektioner på ångmaskinistkursen och fortsatte det förstörande arbetet. Vi är bara anslutna med 16 ampere, vilket är i minsta laget. Detta måste vi lösa på något sätt. Under alla omständigheter lyckades Ola skära bort så mycket att man lätt kan ta sig in i pannan via eldröret. Nu finns det ingen återvändo. Eldrören måste bytas.