Arbetsdag 23/2-17

I dag skedde stora saker. Mats, Ola och Hasse var nere och Ola och Hasse skar i eldröret med stor fermitet. Vi har lärt oss att undvika att automatsäkringen löser ut. Detta är bra. Nu är stora delar av styrbords eldrör borta och babords eldrör har börjat skäras ner. Man kan konstatera att pannan ser fin ut från insidan. När de defekta nitarna är åtgärdade, porerna under flamugnarna är igensvetsade, och när nya eldrör och tuber är insatta, kommer vi att ha en panna i nästan nyskick. Detta är något att sträva efter.