Arbetsdag den 19/2-17

Efter att Ola och Hasse startat skärningen i styrbords eldrör, gick Ola och jag ner efter söndagens lektioner på ångmaskinistkursen och fortsatte det förstörande arbetet. Vi är bara anslutna med 16 ampere, vilket är i minsta laget. Detta måste vi lösa på något sätt. Under alla omständigheter lyckades Ola skära bort så mycket att man lätt kan ta sig in i pannan via eldröret. Nu finns det ingen återvändo. Eldrören måste bytas.