Arbetsdagar 20 och 23/3-17

Dessa dagar har ägnats åt att Stefan Bergman mätte upp eldrören 20/3 samt inspektion av pannan invändigt under medverkan av Bo Andersson Vass, Thomas Bergman, Robert Karlsson, Ola och Mats 23/3.
Efterföljande diskussion klarade ut vem som gör vad i förberedelserna av att beställa nya eldrör, byta ut nitar, samt laga urgröpningar i pannans mantel.
Det som dock först måste till är att rengöra pannan invändigt, ta bort utvändig isolering och förbereda för att göra tillgängligt och rent under pannan. Här behövs händer och fötter, så alla hugade är välkomna. Nu börjar vädret bli allt angenämare, så vistelsen på Beckholmen kan bli direkt angenäm.

Arbetsdag 10/3-17

I dag skar Ola ner resten av eldrören och Ola, Johan och Mats plockade upp allt skrot på däcket. Gavlarna på kondensorn är öppnade och framtagna på elddurken och alla offeranoder är demonterade. Nu är det förstörande arbetet över och vi kan börja bygga upp panna och maskin. Stor sak i detta.

Arbetsdag 8/3-2017

I dag skar Hasse ytterligare bort delar av eldrören, och Ola tog bort aktre gaveln på kondensorn. Detta är rejäla steg framåt. Nu skall resten av eldrören bort, och sedan kan vi börja det mödosamma arbetet att återställa pannan. Kondensorn ser värre ut än vad den är. Aktre gaveln har en spricka, men den går antagligen att laga utan större komplikationer.