Arbetsdag 10/3-17

I dag skar Ola ner resten av eldrören och Ola, Johan och Mats plockade upp allt skrot på däcket. Gavlarna på kondensorn är öppnade och framtagna på elddurken och alla offeranoder är demonterade. Nu är det förstörande arbetet över och vi kan börja bygga upp panna och maskin. Stor sak i detta.