Arbetsveckorna 12,13 och 14

Aktiva veckor som trots komplikationen med viruseländet dock inneburit stora steg framåt. All barlast är nu målad och planerad i likaledes målade utrymmen i fartygets innandöme. Ångvissla och nakterhus är under arbete. Den fastrostade hjärtstocken har åtgärdats,renoveringen av ventiler pågår och arbetet med fogberedningen av eldrören är klart på styrbordsidan.

Glädjande är också att Johan Sundberg (Johan II kallad) har tagit sig an vänföreningen som nu väntas bli aktiverad i aldrig tidigare omfattning.

Arbetsdag 10/3-17

I dag skar Ola ner resten av eldrören och Ola, Johan och Mats plockade upp allt skrot på däcket. Gavlarna på kondensorn är öppnade och framtagna på elddurken och alla offeranoder är demonterade. Nu är det förstörande arbetet över och vi kan börja bygga upp panna och maskin. Stor sak i detta.

Arbetsdag 1/3-16

Under tisdagen var Björn, Thomas, Ola, Benis, Hasse och Mats på Bäckholmen och i varierande grad bidrog till en framgångsrik arbetsdag,
Nästa alla tubstumpar är borta. Nu återstår i stort sett bara de som är svetsade. Där får man slipa bort svetsen.  Flamungnarna är rostpickade och dammsugna. Den framtida verkstaden i maskinrummet är också rostpickad oIMG_1806ch väntar på att bli tätad från alla hål, samt målad innan inredning med arbetsbänkar och hyllor kan göras. Där skall finnas verktygstav
lor med verktyg, skruvstycka, packningsskärare, samt förvaring
sutrymme för reservdelar med mera. Lämplig belysning behöver också installeras. Då blir det fint.