Arbetsdag 26-27-28/7-17

Stefan (alias Rembrant), Bert (vår man i Trelleborg) Johan, Niklas, Mats och bitvis också Mast-Thomas har arbetat intensivt dessa dagar. Styrmans/Maskinisthytten håller på att renoveras, gavelluckorna till kondensorn är rosthackade (akterluckan har en stor spricka) tuberna i kondensorn håller på att rensas, hotwel är öppnad och rensad, Där finns ett hål på framsidan. Byssan är tömd på en mängd skrot, men mycket återstår. Aktiviteten under veckan har varit god.

Bert återkommer om 14 dagar d.v.s. måndagen den 10 augusti. Panninspektören Bo Andersson Vass är på semester så även herrarna Bergman i Motala. Någon gång då bör vi få till ett möte så att vi kan bestämma pannan vidare öde, och om så är aktuellt också beställa tillverkningen av eldrören. När det är gjort och innan dessa är levererade skall nitning och svetsning av pannmanteln utförs. Här finns att göra.

Arbetsdag 18/7-17

Rembrant alias Stefan och Mats träffades på Sprängaren i det vackra vädret och resonerade om inredningen i akterhytterna. Arbetet startar omgående.
Mats gnagde på med slipningen av såriga tubgenomföringar. En av tuberna är svetsad både i flamugnen och inne i pannan. Hur det har gått till är närmast oförklarligt och hur det skall gå att ta bort svetsresterna Fortsätt läsa ”Arbetsdag 18/7-17”

Arbetsdagar 10,11,12/7-17

Bert Sandberg har rensat gängor med befintligt verktyg så långt möjligt. Fortsatt rensning förutsätter nya gängtappar med större kona ( förtappar). Sådana är beställda från Trollkarlen i Motala. Rensning av kondensorns tuber har också påbörjats. Samtidigt har Mats börjat slipa ner såriga ytor på panngavlarna.
Diskussioner med Panninspektören pågår huruvida uttagna materialprover är tillräckliga och vilka beräkningsmetoder som skall användas och i så fall vilket det tillåtna trycket i pannan kommer att bli. Denna diskussion väntas att fortgå ännu en tid.
Skall vi få Sprängaren att gå för egen maskin 2018 måste aktivitetsgraden öka. Vi behöver också rekrytera fler frivilliga krafter att hjälpa till med det arbetet.