Arbetsdag 26-27-28/7-17

Stefan (alias Rembrant), Bert (vår man i Trelleborg) Johan, Niklas, Mats och bitvis också Mast-Thomas har arbetat intensivt dessa dagar. Styrmans/Maskinisthytten håller på att renoveras, gavelluckorna till kondensorn är rosthackade (akterluckan har en stor spricka) tuberna i kondensorn håller på att rensas, hotwel är öppnad och rensad, Där finns ett hål på framsidan. Byssan är tömd på en mängd skrot, men mycket återstår. Aktiviteten under veckan har varit god.

Bert återkommer om 14 dagar d.v.s. måndagen den 10 augusti. Panninspektören Bo Andersson Vass är på semester så även herrarna Bergman i Motala. Någon gång då bör vi få till ett möte så att vi kan bestämma pannan vidare öde, och om så är aktuellt också beställa tillverkningen av eldrören. När det är gjort och innan dessa är levererade skall nitning och svetsning av pannmanteln utförs. Här finns att göra.