Arbetsdag 9-12/10-17

Med denna intrikata konstruktion skar Stefan Bergman ut den sista biten på styrbords eldrör. Detta föregicks av ett kolossalt mätande. Blir det fel, då är man kokt. Nu blev det rätt, men ännu återstår en del. Det kommer så småningom.