Arbetskväll 22/11- 17

Förliga trimtanken är nu klar för rostskyddsmålning.

All lös rost, gammal färg och annat skräp är borttaget med nålhacka och dammsugare. Nu skall tanken skyddas med Isotrol Grund, samt två lager Isoguard Pansar.

Aktra skottet, styrbordssidan
Styrbordssidan av förliga skottet
Hela förliga skottet (kollisionsskott mellan trimtank och förpik)
Bordläggning på Styrbords sida
Bordläggning på Babords sida
Aktra skottet med in och utgående rör

31/10- 17 Målning under elddurk

Efter rengöring med skrapa och dammsugare, följt av renvaskning med avfettning grundmålades ett spantfack under elddurken i maskinrummet. Vi målade med Isotrol Klarlack Grund (opigmenterad grundfärg), för korrosionsskyddet, följt av två olika kulörer (röd och grå) Isoguard Pansar. Anledningen till att vi målade två olika kulörer var för att vi ville ha färgprov för att utröna kulörval.

Det blir Röd färg i kölen och Grå en bit upp på skotten, följt av Vit i resten av maskinrummet.

En närbild av det provmålade spantfacket. Ett lager Isortol Klarlack Grund, följt av Isoguard Pansar.
Lite av en översiktsbild av det provmålade spantfacket. Slutkulören blir röd under durken.