Arbetskväll 22/11- 17

Förliga trimtanken är nu klar för rostskyddsmålning.

All lös rost, gammal färg och annat skräp är borttaget med nålhacka och dammsugare. Nu skall tanken skyddas med Isotrol Grund, samt två lager Isoguard Pansar.

Aktra skottet, styrbordssidan
Styrbordssidan av förliga skottet
Hela förliga skottet (kollisionsskott mellan trimtank och förpik)
Bordläggning på Styrbords sida
Bordläggning på Babords sida
Aktra skottet med in och utgående rör