13/11- 17 Förliga trimtanken

Idag har rengöring påbörjats i förliga trimtanken. Rost, rost- överallt rost… Inget som inte går att avlägsna med en rosthacka… Lös rost och gamla beläggningar har avlägsnats från tankens babordssida.

Halva förliga trimtanken rengjord.