11/12- 17 Förliga trimtanken

Idag målades den sista grundfärgen i förliga trimtanken. Nu återstår två strykningar med täckfärg för att få ett fullgott rostskydd.

Förliga skottet i trimtanken
Förut, ner mot kölstock i förliga trimtanken
Babordssidan i förliga trimtanken

 

4 dec 2017

Familjen Sture Sjögren, som skänkt fartyget till föreningen,  hade beslutat att donera en del av sina samlingar till Sprängaren för att hjälpa till att göra henne så autentisk som möjligt. Några entusiaster från föreningen samlades hos Familjen och fick ta emot många museala detaljer att återmontera ombord.  Ett stort tack till de givarna för den fina gåvan.