4 dec 2017

Familjen Sture Sjögren, som skänkt fartyget till föreningen,  hade beslutat att donera en del av sina samlingar till Sprängaren för att hjälpa till att göra henne så autentisk som möjligt. Några entusiaster från föreningen samlades hos Familjen och fick ta emot många museala detaljer att återmontera ombord.  Ett stort tack till de givarna för den fina gåvan.