11/12- 17 Förliga trimtanken

Idag målades den sista grundfärgen i förliga trimtanken. Nu återstår två strykningar med täckfärg för att få ett fullgott rostskydd.

Förliga skottet i trimtanken
Förut, ner mot kölstock i förliga trimtanken
Babordssidan i förliga trimtanken