16 mars 2018

Sprängarens förre ägare och vår donator, Sture Sjögren, begravdes idag. Vi var tre från styrelsen som deltog, Lennart, Mats och Björn, i en vacker ceremoni i kapellet i Norrtälje. Sture blev nästan 95 år och ägnade en stor del av sitt liv åt sina ögonstenar Sveparen och Sprängaren. När han inte orkade längre  donerade han och familjen fartygen till oss. Vi är alla skyldiga familjen Sjögren ett stort tack för att vi fått ta över Sprängaren. I solsken och isande snålblåst vajade flaggan på halv på fartygets mast och hissades som traditionen kräver i topp då begravningsakten var slutförd.

Frid över Stures minne.

 

Arbetsdag den 7/3 2018

I går och i dag har det varit intensiv aktivitet på Sprängaren. Stefan alias Rembrandt, flyttade in britsar i maskinist/styrmanshytten. Det blev lika fint som han ser nöjd ut. Bert knökade på med kondensorn, där alla tuber nu är provtryckta och befunna täta. Han ser inte mindre nöjd ut.  Mats slipade panngavlarnas tubgenomföringar och fick dessutom ut ett par fastrostade tuberändar och en som var fastsvetsad på insidan av pannan hur detta nu har gått till. Dessutom lyfte vi och Ola (han ser också nöjd ut)  locket till högtryckscylindern. Det såg fint ut och cylinderinsidan smordes med cylinderolja. Vi har lite strul med materialspecifikationen och svetsningstillståndet mellan kvarvarande eldrör och de nya eldrören. Vi hoppas att detta löser sig när panninspektören med sina mannar har tänkt färdigt. Ny kommer ljuset och det finns antydningar till en annalkande vår. Då blir det ännu roligare att komma ner och skita ner sig på vårt fina fartyg.