Arbetsdag den 7/3 2018

I går och i dag har det varit intensiv aktivitet på Sprängaren. Stefan alias Rembrandt, flyttade in britsar i maskinist/styrmanshytten. Det blev lika fint som han ser nöjd ut. Bert knökade på med kondensorn, där alla tuber nu är provtryckta och befunna täta. Han ser inte mindre nöjd ut.  Mats slipade panngavlarnas tubgenomföringar och fick dessutom ut ett par fastrostade tuberändar och en som var fastsvetsad på insidan av pannan hur detta nu har gått till. Dessutom lyfte vi och Ola (han ser också nöjd ut)  locket till högtryckscylindern. Det såg fint ut och cylinderinsidan smordes med cylinderolja. Vi har lite strul med materialspecifikationen och svetsningstillståndet mellan kvarvarande eldrör och de nya eldrören. Vi hoppas att detta löser sig när panninspektören med sina mannar har tänkt färdigt. Ny kommer ljuset och det finns antydningar till en annalkande vår. Då blir det ännu roligare att komma ner och skita ner sig på vårt fina fartyg.