16 mars 2018

Sprängarens förre ägare och vår donator, Sture Sjögren, begravdes idag. Vi var tre från styrelsen som deltog, Lennart, Mats och Björn, i en vacker ceremoni i kapellet i Norrtälje. Sture blev nästan 95 år och ägnade en stor del av sitt liv åt sina ögonstenar Sveparen och Sprängaren. När han inte orkade längre  donerade han och familjen fartygen till oss. Vi är alla skyldiga familjen Sjögren ett stort tack för att vi fått ta över Sprängaren. I solsken och isande snålblåst vajade flaggan på halv på fartygets mast och hissades som traditionen kräver i topp då begravningsakten var slutförd.

Frid över Stures minne.