Arbetsdag 6/11-2018

Lennart och Bengt monterade arbetsbänken i maskinrummets verkstad. Johan (Karon eftersom han arbetar på Djurgårdsfärgan) och  Johan II rosthackar aktre panngaveln, Johan alias Karon baxar maskinen och Johan II damsuger  pannan. Mats assisterar. En bra dag på Sprängaren.