Arbetsvecka 23-24 april 2019

Bert ochJohan alias Karon har med framgång  slitit med gängorna i pannansgavlar, men ett antal har varit i sådant skick att dom nästan inte har varit möjliga att  få ordning på. Efter ett tags funderande kom Håkan och Mats fram till en rutin som visade sig hyggligt framgångsrik. Med hjälp av ett roterande verktyg (30 tusen varv per minut) och fina slipskivor var det möjligt att rensa gängorna, och sedan med hjälp av 556 och roterande stålborste ytterligare rensning, lyckades det oss att få ordning på fyra gängor. Nu återstår 6 gängor, men det skall gå ganska snart med den nya metoden. Sedan skall vi montera tio stagtuber för att hålla gavlarna i läge  under svetsningen av eldrören. Nästa utmaning.

 

gavlar

Arbetsvecka 16-17 april 2019

Två aktiva veckor som resulterade i att de bägge havererade spjällen i skorstenen togs ut(samtidigt med två döda måsar) av Håkan. Stefan(alias Rembrandt) och Johan II rensade i kaptenshytten och hittade där ett rosthål i durken som Bengt och Lennart har tagit sig an. Mats och framförallt Karon (Johan I ) strävar vidare med gängorna i flammugnarna. Det är trögt, men vi ger inte upp.

 

 

Arbetsvecka 2-4 april 2019

Här är bilder från arbetsveckan 2-4 april. Rembrant och Johan II stökade runt med hytterna i akterinredningen, och resten d v s Johan (Karon), Håkan, Ola, Bengt, Lennart (med ett nyopererat knä) Trollkaren Tomas och hans minst lika duktige lärling Stefan, Kalle från Saltsjön och Mats nitade 20 stycken nitar i pannan. Ett storverk. Nu är manluckan klar och nitarna satta, så nu börjar arbetet med eldrören. Det går frammåt.