Arbetsvecka 16-17 april 2019

Två aktiva veckor som resulterade i att de bägge havererade spjällen i skorstenen togs ut(samtidigt med två döda måsar) av Håkan. Stefan(alias Rembrandt) och Johan II rensade i kaptenshytten och hittade där ett rosthål i durken som Bengt och Lennart har tagit sig an. Mats och framförallt Karon (Johan I ) strävar vidare med gängorna i flammugnarna. Det är trögt, men vi ger inte upp.