Arbetsvecka 23-24 april 2019

Bert ochJohan alias Karon har med framgång  slitit med gängorna i pannansgavlar, men ett antal har varit i sådant skick att dom nästan inte har varit möjliga att  få ordning på. Efter ett tags funderande kom Håkan och Mats fram till en rutin som visade sig hyggligt framgångsrik. Med hjälp av ett roterande verktyg (30 tusen varv per minut) och fina slipskivor var det möjligt att rensa gängorna, och sedan med hjälp av 556 och roterande stålborste ytterligare rensning, lyckades det oss att få ordning på fyra gängor. Nu återstår 6 gängor, men det skall gå ganska snart med den nya metoden. Sedan skall vi montera tio stagtuber för att hålla gavlarna i läge  under svetsningen av eldrören. Nästa utmaning.

 

gavlar