Arbetsdag 7/5-19

Alla de tolv stagtuberna är monterade. Ett grannlaga arbete som de bägge herrarna Karon och Håkan nöjt konstaterar. Arbete i kaptenshytten pågår och där har skrovtjockleken mätts upp till 9 och 7 millimeter vilket är bra.

Slutligen ses en belåten Bengt framför sina installerade ventiler med nya glas och framförallt nya mässingringar. Riktigt stiligt

Arbetsveckan 30/4 och 2/5 2019

 

På Valborgmässoafton hämtade Lennart Cocoverket och den lilla kompressorn, och Karl Åke och Ola och Mats fick nästan igång ankarspelet. Under tiden rensade Håkan och Johan II de sex återstående gängorna i flammugnarna.

Den 2e maj kom Hasse Austa ner med 11 stagtuber, som sedan Johan II, Ola och Mats installerade, så nu finns 12 stagtuber insatta så att svetsningen av eldrören kan komma igång.