Arbetsveckan 30/4 och 2/5 2019

 

På Valborgmässoafton hämtade Lennart Cocoverket och den lilla kompressorn, och Karl Åke och Ola och Mats fick nästan igång ankarspelet. Under tiden rensade Håkan och Johan II de sex återstående gängorna i flammugnarna.

Den 2e maj kom Hasse Austa ner med 11 stagtuber, som sedan Johan II, Ola och Mats installerade, så nu finns 12 stagtuber insatta så att svetsningen av eldrören kan komma igång.