Arbetsdag 7/5-19

Alla de tolv stagtuberna är monterade. Ett grannlaga arbete som de bägge herrarna Karon och Håkan nöjt konstaterar. Arbete i kaptenshytten pågår och där har skrovtjockleken mätts upp till 9 och 7 millimeter vilket är bra.

Slutligen ses en belåten Bengt framför sina installerade ventiler med nya glas och framförallt nya mässingringar. Riktigt stiligt