Arbetsvecka 21&22-2020

Dessa två veckor innebar att allt förberedande arbete inför eldrörens svetsning avslutades. Samtidigt snyggades bryggan till ytterligare. Dörrarna till styrhuset är oljade och lackade 4 gånger. Det återstår 5 lackningar. Maskinrummet har börjat tömmas på diverse material inte längre nödvändigt att ha där.
Propellerhylsan är fylld med olja och båten läcker inte, utan i kölsvinet är det torrt så att det dammar. Där skall nu skrapas och målas. Arbetet löper på under stor entusiasm. Det är fina dagar på Wasakajen

Arbetsvecka 19 & 20 – 2020

Två mycket aktiva veckor då det blev fint på bryggan samtidigt som alla delar av eldrören ligger på plats. Där återstår bara smärre justeringar, så är det dax för licenssvetsarna att göra sitt jobb. Lite mer än 200 meter svets skall utföras, så det kommer att ta sin tid.

Arbetsvecka 17 & 18

Veckorna 17 & 18 var produktiva. I maskinrummet färdigställdes sb eldrör och är nu efter några smärre justeringar färdigt för svetsning. Bb eldrör är färdigfräst, och skall bara lyftas in passas på plats och nästas. Sedan är det klart för svetsarna att ta vid. Det är 30 meter svetsfogar, som måste svetsas 7 gånger, så det blir sammantaget strax över 200 meter svets.
För övrigt pågår målning i lastrummen och på bryggan. Ventiler och vätskeståndsrör renoveras och röret för hylsoljan till propelleraxeln är rensad och propellergången länsad. Vecka 19 skall presenningen av. Nu kommer våren på riktigt.