Arbetsvecka 17 & 18

Veckorna 17 & 18 var produktiva. I maskinrummet färdigställdes sb eldrör och är nu efter några smärre justeringar färdigt för svetsning. Bb eldrör är färdigfräst, och skall bara lyftas in passas på plats och nästas. Sedan är det klart för svetsarna att ta vid. Det är 30 meter svetsfogar, som måste svetsas 7 gånger, så det blir sammantaget strax över 200 meter svets.
För övrigt pågår målning i lastrummen och på bryggan. Ventiler och vätskeståndsrör renoveras och röret för hylsoljan till propelleraxeln är rensad och propellergången länsad. Vecka 19 skall presenningen av. Nu kommer våren på riktigt.