Arbetsveckor 8,9 och 10 2021

Kylan håller i sig, men vi strävar på ändå. Vi har varit på Gålö och bärgat runt 30 roster som duger, och arbetet i aktersalongerna tuffar på. Utloppsventilen till styrbords vätskeståndsrör är bortmonterat och skall gås igenom.
Under tiden bygger Bergmans mekaniska på inredningen till eldrören, och det blir väldigt fint.
En av våra medarbetare har en bror som är slöjdlärare, och han har varit nere och hämtat hem arbete med att svarva trähandtag till ventiler. En nog så viktig detalj.
Vi har börjat att plocka ihop detaljer för att montera bottenblåsningsventiler och andra utlopp i pannans nedre del, så att vi inom en inte alltför avlägsen framtid skall kunna vattenfyllda pannan för täthetskontroll.
Nu händer det saker.