Arbetsvecka 38 och 39

Mycket aktiva veckor där arbete i sotskåpet pågår kontinuerligt med herrarna Fredrik och Andreas Austa, som gör en gedigen insats. Samtidigt utförs nästan i tysthet men inte desto mindre flitigt arbete med de balansdrivna pumparna, rengöring av maskinen, polering av mässing och koppar, komplettering uppe på bryggan, samt inte minst arbete med maskintelegrafen.
Veckans kanske mest spektakulära leverans var det dubbla spjället som skall monteras in i skorstenen. Ett magnifikt arbete av Lennart Segerström som på bilden står vid sidan av sin skapelse. Det är inte vem som helst som gör något liknande.