Abetsvecka 40-43

Tiden har rusat iväg, men det har också hänt en hel del på Sprängaren.
Inredningen i eldrören kommer långsamt men säkert på plats. Huvudmaskinen rengörs, och ventiler demonteras och renoveras i stadig takt. Maskintelegrafen håller på att iordningställas, men ännu så länge vet man inte riktigt om det önskas fram eller back. Detta kommer att få sin lösning under sakkunnig vård.
Den vackert renoverade cirkulationspumpen till kondensorn har lyfts ner på elddurken, och dess slutliga position håller på att färdigställas innan den lyfts på plats.
Slutligen avslutades vecka 43 med att vårt fartyg täcktes inför den kommande vintern. Nu har vi ett väder och vindskyddat akterdäck, där vi kan hålla till med diverse utomhusarbete utan att störas av besvärande blåst. Kylan kan vi klara med att pälsa på oss.