Arbetsveckorna 28-30 2022

Mycket aktivitet ombord, då avsikten var att vi efter omförtöjning och kajkörning, skulle kasta loss för en riktig provtur för egen maskin. Så blev det inte eftersom fritidsbåtarna i Wasahamnen klagade på att vi spred kolflagor på deras ögonstenar. Vi fick avbryta förberedelserna och flytta fram den hett efterlängtade provturen.
Vi har inte för avsikt att ställa till förargelse, så vi planerar åtgärder som skall minimera obehaget för omgivningen.
Ny premiärtur kommer att annonseras snart.