Arbetsdag 5/3-16

En dag på Bäckholmen med bortslipning av svetsade tubstumpar, bortagande av rökgasrör från oljepannan (Ola), samt ett misslyckat försök att svetsa igen hål i maskinrumsverkstaden (Mats). Vi tittade också på hög och lågtryckscylindrarnas insida med hjälp av Hasses endoskop. Cylinderväggarna behöver sprayas med olja.