Arbetsdag 1/3-16

Under tisdagen var Björn, Thomas, Ola, Benis, Hasse och Mats på Bäckholmen och i varierande grad bidrog till en framgångsrik arbetsdag,
Nästa alla tubstumpar är borta. Nu återstår i stort sett bara de som är svetsade. Där får man slipa bort svetsen.  Flamungnarna är rostpickade och dammsugna. Den framtida verkstaden i maskinrummet är också rostpickad oIMG_1806ch väntar på att bli tätad från alla hål, samt målad innan inredning med arbetsbänkar och hyllor kan göras. Där skall finnas verktygstav
lor med verktyg, skruvstycka, packningsskärare, samt förvaring
sutrymme för reservdelar med mera. Lämplig belysning behöver också installeras. Då blir det fint.