Arbetsdag 20/3-16

Nu är vi på upploppet när det gäller att avlägsna tubstumparna. De som återstår är svetsade och där måste svetsen slipas bort. Det tar tid, men trägen vinner alltid på lite sikt