Arbetsdag 17/4 och andra arbetsdagar i mars och aprlil

Avsaknaden av rapport om vad  hänt beror inte på bristande aktivitet, utan på att datortekniska komplikationer har strulat till accessen till hemsidan, men nu fungerar det. Bengt och Lennart håller på att reparera den delvis genomrostade kaskadtanken, vilket än ett knölig operation, men den avacerar långsamt men säkert.

Johan har rensat gängor i aktre panngaveln. Det går bra, och är stärkande som ett pass i bänkpressen på Gymmet.

Mats och Ola har täckt av presenningen och därefter i solens ljus bytt ut dammsugarmotorn som först lät som en jumbojet och därefter började ryka och brinna. Vid köpet av en ny motor lämnade Kärcher 20% rabatt när dom hörde vad den skulle användas någonstans. Detta tackar vi för.

St. Erik släpades bort för torrsättning på Beckholmen men vi fortsatte oförtrutet vårt arbete, vilket avslutningsvis bestod i att Rembrant alias Stefan och Mats samla ihop täckställningen samt börja förbereda för lördagen den 22/4 då vi deltar i Kulturnatten under devisen “Ånga är också kultur”