Arbetsvecka 5 2020

Tisdagen var som vanligt arbetsdag med 8 flitiga närvarande. Bergmans var i Motala inväntande panninspektörens besök, som väntas ske den 6e februari. Övriga verkade med att slipa ventiler, laga durken på bryggan, fixa trätrallan där, rensa i lastrummet vid lejdaren till Skansen samt göra klart alla barlasttackor. En i alla avseenden produktiv dag.

Arbetsvecka 4 2020

Arbetsvecka 4 har inneburit ett stort fall framåt. Ordinarie arbete med lastrum, kolboxarna, durkar, ventiler och barlast har flutit på lugnt och metodiskt. Det stora som hänt är att de bägge eldrören nu är inpassade och klara. Det som återstår med dessa är fogberedning och svetsning, ett nog så grannlaga arbete. Fogberedning kommer att ske med en för ändamålet särskilt införskaffad fräs, som kommer att utföra arbetet med större precision och med mindre rök och damm än om vinkelslipar skulle användas. Nu går arbetet fram med stormsteg.

Arbetsvecka 2, 2020

Det nya året inleddes med arbetsdagen 7 januari. Veckan pågick till 9 januari och då hade diverse arbete genomförts. Tisdagen den 7 var 12 stycken arbetsvilliga nere och arbetade På och under däck. Svetsning av skott mellan styrhytt och radiohytten slutfördes, skrapning och målning av lastrummen i skansen pågick, ventilrenovering genomförs, rosthackning och målning av barlast pågår och det stora arbetet med eldrören rullar vidare med oförminskad styrka. När veckan var slut på torsdagen, var styrbords eldrör inpassad och färdig för fogberedning och svetsning. Stor sak i detta. Nu är det babords eldrör som står på tur. Herrarna från Bergmans mekaniska gör storverk, som på inget vis förringar det idoga arbetet som utförs i resten av fartyget.