Arbetsvecka 2, 2020

Det nya året inleddes med arbetsdagen 7 januari. Veckan pågick till 9 januari och då hade diverse arbete genomförts. Tisdagen den 7 var 12 stycken arbetsvilliga nere och arbetade På och under däck. Svetsning av skott mellan styrhytt och radiohytten slutfördes, skrapning och målning av lastrummen i skansen pågick, ventilrenovering genomförs, rosthackning och målning av barlast pågår och det stora arbetet med eldrören rullar vidare med oförminskad styrka. När veckan var slut på torsdagen, var styrbords eldrör inpassad och färdig för fogberedning och svetsning. Stor sak i detta. Nu är det babords eldrör som står på tur. Herrarna från Bergmans mekaniska gör storverk, som på inget vis förringar det idoga arbetet som utförs i resten av fartyget.