Arbetsvecka 5 2020

Tisdagen var som vanligt arbetsdag med 8 flitiga närvarande. Bergmans var i Motala inväntande panninspektörens besök, som väntas ske den 6e februari. Övriga verkade med att slipa ventiler, laga durken på bryggan, fixa trätrallan där, rensa i lastrummet vid lejdaren till Skansen samt göra klart alla barlasttackor. En i alla avseenden produktiv dag.