Arbetsvecka 4 2020

Arbetsvecka 4 har inneburit ett stort fall framåt. Ordinarie arbete med lastrum, kolboxarna, durkar, ventiler och barlast har flutit på lugnt och metodiskt. Det stora som hänt är att de bägge eldrören nu är inpassade och klara. Det som återstår med dessa är fogberedning och svetsning, ett nog så grannlaga arbete. Fogberedning kommer att ske med en för ändamålet särskilt införskaffad fräs, som kommer att utföra arbetet med större precision och med mindre rök och damm än om vinkelslipar skulle användas. Nu går arbetet fram med stormsteg.