Arbetsveckorna 12,13 och 14

Aktiva veckor som trots komplikationen med viruseländet dock inneburit stora steg framåt. All barlast är nu målad och planerad i likaledes målade utrymmen i fartygets innandöme. Ångvissla och nakterhus är under arbete. Den fastrostade hjärtstocken har åtgärdats,renoveringen av ventiler pågår och arbetet med fogberedningen av eldrören är klart på styrbordsidan.

Glädjande är också att Johan Sundberg (Johan II kallad) har tagit sig an vänföreningen som nu väntas bli aktiverad i aldrig tidigare omfattning.