Arbetsvecka 35 2022

Veckan slutade med en klang och jubelföreställning i två dagar. Lördagen den 3e och Söndagen den 4e kördes provturer då Sprängaren för första gången på kanske 45 år lämnade kajen för egen maskin. Detta skedde utan några incidenter av nämnbar dignitet och det var en nöjd besättning somefter alla dessa år, kunde gå hem ett väl förrättat värv