Arbetsvecka 36 2022

Nu inträder lite av fulländningens vemod, eller kanske är det eftertankens kranka blekhet. Vare det hur som helst med detta, inget kan förta glädjen över att vi klarade av att lämna kajen och gå för egen maskin. Detta är stort.
Nu skall vi fortsätta att arbeta med Transportstyrelsens digra lista så att vi kan klassa fartyget inför nästa säsong. Då kommer vi att köra allt vad vi kan och förmår.
Men innan dess skall fartyget förberedas inför den snabbt annalkande vintern. Snart är det Jul, tänk på det.
Man börjar med att lägga på skorstenslocket, och det ger möjlighet för den tretåiga flärpmåsen Måzart som för övrigt och märkligt nog värper fyrkantiga ägg, att inta sin position överblickande den närmaste omgivningen. Om ni tittar på bifogad bild kan ni skönja denna ornitologiska raritet.
För övrigt pågår arbetet oförtrutet att rusta och hålla vårt vackra fartyg i yppersta skick. Det är en ständigt lika stimulerande sysselsättning.