Arbetsdag 20/3-16

Nu är vi på upploppet när det gäller att avlägsna tubstumparna. De som återstår är svetsade och där måste svetsen slipas bort. Det tar tid, men trägen vinner alltid på lite sikt

Arbetsdag 5/3-16

En dag på Bäckholmen med bortslipning av svetsade tubstumpar, bortagande av rökgasrör från oljepannan (Ola), samt ett misslyckat försök att svetsa igen hål i maskinrumsverkstaden (Mats). Vi tittade också på hög och lågtryckscylindrarnas insida med hjälp av Hasses endoskop. Cylinderväggarna behöver sprayas med olja.

Arbetsdag 1/3-16

Under tisdagen var Björn, Thomas, Ola, Benis, Hasse och Mats på Bäckholmen och i varierande grad bidrog till en framgångsrik arbetsdag,
Nästa alla tubstumpar är borta. Nu återstår i stort sett bara de som är svetsade. Där får man slipa bort svetsen.  Flamungnarna är rostpickade och dammsugna. Den framtida verkstaden i maskinrummet är också rostpickad oIMG_1806ch väntar på att bli tätad från alla hål, samt målad innan inredning med arbetsbänkar och hyllor kan göras. Där skall finnas verktygstav
lor med verktyg, skruvstycka, packningsskärare, samt förvaring
sutrymme för reservdelar med mera. Lämplig belysning behöver också installeras. Då blir det fint.